Het beste voor uw kind

Als ouder wilt u natuurlijk het beste voor uw kind – en terecht! U weet wat uw kind in zijn/haar mars heeft. Maar komt dit er op school wel voldoende uit? Het kan zijn dat u twijfelt of uw kind wel zijn volledige potentie benut. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor onderpresteren op school. Misschien is het schooltype niet goed voor uw kind. Het kan ook zijn dat uw kind wel op het juiste schooltype zit maar dat hij/zij op bepaalde deelgebieden extra ondersteuning nodig heeft.

Alleen u ontvangt de uitslag

Natuurlijk is het voor een goede schoolkeuze belangrijk om te weten wat de capaciteiten van uw kind zijn. Soms wilt u echter liever niet dat de uitslag van een test bekend wordt bij de school of bij anderen. Het mag immers niet zo zijn dat een testuitslag in de weg staat bij een schoolkeuze of in de omgang met school en leerkrachten. Als u een test laat afnemen bij WISCtest.nl, bent u de enige die van ons de uitslag ontvangt. U bepaalt wie u verder op de hoogte wilt brengen van de uitslag.

Hoogbegaafdheid

Mensen met een zeer hoge score op een IQ test worden gezien als begaafd of zelfs hoogbegaafd. Een hoog IQ is mooi meegenomen, want daarmee heb je een grotere kans op hoge cijfers op school en een succesvolle carrière. Aan hoogbegaafdheid zitten echter ook nadelen. Zeer begaafde of hoogbegaafde kinderen hebben vaak extra aandacht en uitdaging nodig. Ze zijn snel verveeld of willen niet opvallen in de klas, waardoor ze juist minder goed gaan presteren op school. Met een professioneel uitgevoerde WISC stelt u objectief vast of uw kind hoogintelligent is.

Overleg met de school

Denkt u dat uw kind op een verkeerd onderwijsniveau zit of dat hij/zij op sommige vlakken extra ondersteuning of juist extra uitdaging nodig heeft? Dan adviseren wij dit eerst te bespreken met de school. De WISC kan dan worden ingezet om een volledig en gedegen intelligentie- en capaciteitenprofiel van uw kind te verkrijgen.

Nu een professioneel afgenomen WISC inclusief intake en rapportage voor slechts € 689,-

Inschrijven